Tâm lý thận trọng đẩy đô la Mỹ tiếp tục suy yếu – Euro tăng lên mức cao nhất