Giao dịch hàng hóa Multibank Việt Nam

Giao dịch các loại hàng hoá như khí đốt tự nhiên, dầu thô, v.v.

Hàng hóa là loại tài sản tuyệt vời để các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Biến động giá chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung và cầu của toàn thế giới.

 

ƯU ĐIỂM CỦA GIAO DỊCH HÀNG HÓA VỚI MULTIBANK

  • Giao dịch nhiều loại hàng hoá khác nhau
  • Chênh lệch sát nhất với thị trường
  • Yêu cầu ký quỹ thấp
  • Không hạn chế đối với EA
  • Bảo vệ số dư âm âm
  • Đảm bảo không bị trượt giá, không yêu cầu và không từ chối yêu cầu
  • Miễn phí tài khoản VPS, MAM và PAMM
  • Các công ty được cấp phép và quản lý bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC, CIMA và RAK
  • Hoàn toàn minh bạch trong thị trường cùng với tỷ giá tốt nhất

Đăng ký giao dịch ngay