Giao dịch Forex Multibank Việt Nam

MultiBank cung cấp giao dịch ngoại hối hơn 45 cặp tiền tệ bao gồm các cặp tiền chính và các cặp tiền chéo.

 

  • Lệnh được thực hiện tức thì Chênh lệch từ 0,1 pip
  • Sử dụng tối đa 500: 1
  • Có sẵn hơn 45 cặp ngoại tệ
  • Có 5 cấp độ cho Market Depth
  • Không hạn chế về EA
  • Bảo vệ số dư âm
  • Đảm bảo không trượt giá, không có yêu cầu và không bị từ chối tài khoản VPS, MAM và PAMM miễn phí
  • Giấy phép và quy định bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC, CIMA và RAK
  • Tính minh bạch cao và độc lập

Đăng ký giao dịch ngay