Giao dịch chứng khoán Multibank Việt Nam

Với Multibank bạn có thể giao dịch cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

Với mức ký quỹ thấp hơn 5%, Bạn có thể đầu tư vào hơn 1.000 công ty hàng đầu thế giới, bao gồm Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Amazon, Baidu, Facebook, Tesla, Nike, Sina và nhiều công ty khác

ƯU THẾ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VỚI MULTIBANK

  • Với hơn 1000 mã cỗ phiếu khác nhau
  • Spread thấp trên thị trường
  • Yêu cầu ký quỹ thấp
  • Lệnh xử lý tức thì và ổn định
  • Không hạn chế về EA
  • Bảo vệ số dư âm
  • Đảm bảo không trượt giá, không có yêu cầu và không bị từ chối tài khoản VPS, MAM và PAMM miễn phí
  • Giấy phép và quy định bởi ASIC, BaFin, FMA, CNMV, FSC, CIMA và RAK
  • Tính minh bạch cao và độc lập

Đăng ký giao dịch ngay