Devon Energy (DVN)

Được thành lập vào năm 1971, Devon Energy Corporation là một công ty năng lượng độc lập có trụ sở tại thành phố Oklahoma. Hoạt động kinh doanh của họ chủ yếu là về khai phá, phát triển và sản xuất dầu và khí ga tự nhiên. Các dự án khai thác dâu và khí tự nhiên của  công ty chủ yếu diễn ra ở các khu vực nội địa ở Bắc Mỹ.

Vào tháng 6/2019, Devon đã bán thành công đa số các tài sản dầu khí cùng với các dự án khai thác ở Canada của mình. Tháng 12/2019, Devon Energy công bố đã chuyển nhượng thành công các tài sản của mình ở hệ tầng đại chất Barnett ở khu vực Bend-Arch-Fort-Worth. Gộp lại, quỹ dự phòng ước tính liên quan đến các tài sản này là 400 triệu thùng dầu tương đương (MMBoe). Chiếm khoảng 21%  quỹ dự phòng tổng.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng hoạt động kinh doanh ở Canada của mình, mảng khai thác dầu khí của công ty đã hoàn toàn được tập trung ở Hoa Kỳ. Mảng thượng nguồn, marketing và trung nguồn của Devon đã thu về lần lượt 3,355 triệu USD và 2,865 triệu USD cho lợi nhuận năm 2019.

Các hoạt động khai thác dầu mạnh của Devon ở Mỹ  được phân bổ quanh lưu vực sông Delaware, Eagle Ford, Stack và sông Powder. Tỉ lệ sản xuất ban đầu của các giếng mới này đã tiếp tục phát triển 4 chiến lược  dầu ở Hoa Kỳ. Với thời gian chu kỳ được cải thiện và các chiến lược tối ưu hóa sản xuất và ngân sách, công ty đã có thể hạ chi phí bù vốn trong các danh mục tài sản kinh doanh của mình.

  • Mã cổ phiếu: DVN
  • Sàn niêm yết: NYSE – Mỹ
  • Giá cổ phiếu hiện tại (cập nhập ngày 3/9/2020): $10
  • Ngày chia cổ tức: 11/09/2020
  • Mức chia cổ tức: $0,44/CP
  • Ngành nghề: Khai thác dầu khí

Nhận tư vấn đầu tư cổ phiếu tại đây