Làn sóng tăng mạnh mẽ đã kéo dài 9 ngày, liệu Euro có đạt được mức cao hơn 1,20?