Kỳ vọng hồi phục của BP và một tương lai năng lượng xanh

Trải qua năm tháng, nền kinh tế toàn cầu đã chứng kiến nhiều giai đoạn thăng trầm qua đi. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2019, dường như chỉ có Covid-19 ở lại và cùng với nó là một nền kinh tế suy thoái khi hàng loạt các doanh nghiệp toàn cầu bị liên lụy. Trong số đó, BP có lẽ là một trong những ví dụ điển hình nhất về cho sức tàn phá của đại dịch. Trong quý 2 đầy thất thoát của mình, gã khổng lồ ngành dầu khí này đã công bố mức lỗ lên đến 16,8 tỉ USD. Một sự trái ngược hoàn toàn so với mức lợi nhuận 1,8 tỉ USD chỉ mới năm trước.

Công ty cũng có mức lỗ ròng là 6,7 tỉ USD so với mức lợi nhuận ròng 2,8 tỉ USD trong năm 2019. Thấp hơn so với cột thăm dò ý kiến dành cho phân tích gia trên Bloomberg là 8,45 tỉ USD. BP đã cắt mức chia cổ tức của mình lần đầu tiên vào năm 2010 vì vụ tràn dầu Deepwater Horizon. Gần như hạ phân nửa mức chia cổ tức quý trước đó là 10,5 cents xuống còn 5,25 cents. Hiện tại cổ phiếu BP đang ở mức thấp hơn 40% từ đầu năm đến nay nhưng đã có dấu hiệu tăng khoảng 7% trong phiên giao dịch buổi sáng ở London.

Tiêu điểm báo cáo kết quả tài chính:

  • Lợi nhuận ròng: Lỗ 6,7 tỉ USD (2020) so với mức lợi nhuận ròng 2,8 tỉ USD (2019)
  • Thu nhập tổng: Lỗ 16,8 tỉ USD (2020) so với lợi nhuận 1,8 tỉ USD (2019)
  • Dòng tiền hoạt động ( không bao gồm khoản thanh toán đền bù tràn dầu ở Vịnh Mexico): 4,8 tỉ USD (2020) so với 8,2 tỉ USD (2019)

Thất thoát tổng của công ty bao gồm phí sau thuế ròng là 10,9 tỉ USD cho các hiện vật phi kinh doanh hoặc các hoạt động không liên quan tới giá trị cốt lõi kinh doanh.

Định hướng cho tương lai

BP to quit main U.S. refining lobby over carbon policy
Bp hứa hẹn sẽ thay đổi tầm nhìn của ngành năng lượng sang hướng xanh và sạch hơn

Mục tiêu tái thiết lại cơ cấu năng lượng toàn cầu và trở thành một doanh nghiệp tự cung cấp năng lượng (net zero company) trong năm 2050 hoặc sớm hơn chính là yếu tố định hướng cho doanh nghiệp trong thời buổi loạn lạc hiện tại.

Nằm một phần trong chiến lược phát triển của công ty là sự tái đánh giá các kế hoạch phát triển doanh mục đầu tư và vốn. Việc này sẽ được hiện thực hóa bằng sự nhìn nhận về môi trường giá lâu dài và chỉ tiêu đầu tư cân bằng của công ty. Tất cả điều này sẽ giúp tạo ra một khuôn mẫu đảm bảo rằng các lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp trong tương lai sẽ phù hợp với giá trị của nó cũng như giá trị của cổ đông thời kỳ năng lượng xanh.

Bp đã thay đổi nhìn nhận của mình về độ nghiêm trọng của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu. Cụ thể, nhu cầu năng lượng sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian nữa. Ban quản lý của BP có một kỳ vọng lớn rằng nhu cầu chuyển hóa sang một nền kinh tế và hệ thống năng lượng có độ carbon thấp. Đại dịch Covid như là một lời cảnh tỉnh cho các nước phải tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách thật bền vững trong tương lai.

Công ty cũng đã bắt đầu hạ dự đoán mức định giá lâu dài của mình và kéo dài thời gian phục hồi dự kiến sang 2050 để phù hợp với chân trời tham vọng của mình. Song song với đó là tái đánh giá độ khả thi của kế hoạch phát triển các tài sản vô hình của mình để tiếp tục tập trung vào việc kiểm soát vốn một cách có kỷ luật.

Những hành động này được dự đoán sẽ phát sinh thêm chi phí suy giảm giá trị không bằng tiền mặt (non-cash impairment charges) và các chi phí tổn thất khác trong quý 2. Khoản tiền gộp chung này được dự đoán là sẽ vào trong khoảng từ 13 tỉ USD tới 17,5 tỉ USD sau thuế.

“Tái thiết lại dự kiến lâu dài về giá và các khoản chi phí suy giảm giá trị và tổn thất bên lề thực sự đã có một sự tác động lớn”, giám đốc điều hành Bernard Looney khẳng định.

Kế hoạch củng cố và làm mạnh khả năng tài chính trong giai đoạn khó khăn

Tái thiết lại dự kiến lâu dài về giá

Các thẩm định đầu tư lâu dài về giá của Bp hiện tại đang khoảng 55 USD/thùng dầu cho Brent và 2,90 USD/ một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) cho xăng Henry Hub từ 2021-2050.

Các dự kiến về giá này chung quy được coi là phù hợp với các lộ trình chuyển hóa tới các mục tiêu khí hậu của Paris mà vẫn duy trì được một mức độ tự do phù hợp.

Thêm vào đó là sự điều chỉnh về phương thức dự báo giá trong thử nghiệm độ suy giảm giá trị đang sử dụng ( value in-use impairment ). Bp cũng đã suy xét lại giá carbon trong giai đoạn 2050 và bổ sung mức giá 100 USD/teCO2 trong năm 2030.

Cân nhắc phát triển tài sản vô hình

Bp cũng đang suy xét lại dự định phát triển các mỏ được khai phá của mình và đang tính toán giá trị quặng sâu của những loại tài sản vô hình tương tự.

Chi phí suy giảm giá trị tài sản và tổn thất khác

Các tài sản suy giảm giá trị và vô hình hiện đang trong quá trình suy xét. Vì vậy nên chưa thể biết chính xác độ ảnh hưởng cũng như kết quả của việc đánh giá các tài sản vô hình trong các báo cáo kê khai tài chính của công ty.

Tuy nhiên, Bp hiện tại đã có những ước tính về các khoản chi phí như sau trong kết quả tài chính quý 2 năm 2020:

  • Phí suy giảm giá trị không bằng tiền mặt cho tài sản, nhà máy và dụng cụ (PP&E): 8 tỉ USD – 11 tỉ USD
  • Khoảng nợ xấu được xử lý từ các tài sản vô hình dùng cho mục đích khai phá:  8 tỉ USD – 10 tỉ USD

Con số tổng cộng cho các mức phí này sẽ nằm trong khoảng từ 13 tỉ USD – 17,5 tỉ USD.

Mục tiêu tương lai gần

Trong năm 2030, Bp đã thông báo rằng sẽ có những tiêu chí sau trong chiến lược tự cung cấp năng lượng hóa doanh nghiệp của mình:

  • Giảm tải lượng khí thải 30-35%
  • Cắt giảm lượng carbon trong sản phẩm được bán ra hơn 15%
  • Đặt mục tiêu giảm 40% sản lượng hydrocarbon trong khẩu sản xuất

Để tái thiết lập phương pháp tiếp cận các nguồn năng lượng. Công ty đã công bố rằng sẽ không còn khám phá nguồn dầu ở các quốc gia mới khác.

“Trong những năm sắp tới, Bp sẽ tâp trung phát triển mô hình doanh nghiệp năng lượng xanh và thay đổi các ưu đãi về tính di động và thuận tiện của mình”, theo công ty phát biểu ” Chúng tôi sẽ tập trung và giảm tải danh mục kinh doanh dầu khí và tinh chế của mình”.

Tổng hợp và biên soạn bởi: Trung KhangTrả lời