Kinh tế có dấu hiệu phục hồi khiến dòng tiền chảy ra khỏi đồng đô la Mỹ