Tài khoản của bạn

Maximus

Spreads Trung Bình : 1.4

Số dư tài khoản tối thiểu : $50

Bonus Promotions : 100% Bonus, 25% Bonus Imperial Bonus, Refer a Friend Bonuss

Đăng ký

ECN

Spreads Trung Bình : 0.1

Số dư tài khoản tối thiểu : $5,000

Bonus Promotions : 25% Bonus Imperial Bonus, Refer a Friend Bonuss

Đăng ký

Multibank Pro

Spreads Trung Bình : 0.8

Số dư tài khoản tối thiểu : $1,000

Bonus Promotions : 25% Bonus Imperial Bonus, Refer a Friend Bonuss

Đăng ký

BẢNG SPREAD FX

BẢNG SPREAD FX
Cặp tiền tệECN Pro

MultiBank Pro

Maximus
EUR/USD

0.1

0.8

1.5
USD/JPY

0.2

1

1.6
AUD/USD

0.2

1

1.6
GBP/USD

0.3

1.1

1.7
USD/CHF

0.3

1.1

1.7
USD/CAD

0.3

1.1

1.7
NZD/USD

0.3

1.1

1.7
EUR/JPY

0.3

1.1

1.7
EUR/CHF

0.4

1.2

1.8
EUR/GBP

0.4

1.2

1.8
GBP/JPY

0.6

1.4

2.0
AUD/JPY

0.6

1.4

2.0
CAD/JPY

0.6

1.4

2.0
EUR/AUD

0.7

1.5

2.1
AUD/CHF

0.8

1.6

2.2
CAD/CHF

0.9

1.7

2.3
NZD/JPY

0.9

1.7

2.3
AUD/CAD

1

1.8

2.4
CHF/JPY

1

1.8

2.4
AUD/NZD

1.1

1.9

2.5
NZD/CAD

1.1

1.9

2.5
NZD/CHF

1.1

1.9

2.5
EUR/NZD

1.3

2.1

2.7
GBP/AUD

1.4

2.2

2.8
GBP/CAD

1.5

2.3

2.9
GBP/CHF

1.5

2.3

2.9
GBP/NZD

2.2

3

3.6

Hướng dẫn truy cập MyMultiBank

Truy cập https://my.multibankfx.com/en/traders/login

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Tại giao diện MyMultiBank bạn có thể đổi mật khẩu, kiểm tra tài khoản, rút tiền, xem các tài khoản dưới IB của bạn.

Xem video hướng dẫn