Bắt đầu giao dịch tại MultiBank

Bước 1 : Tạo tài khoản của bạn

Bước 2 : Tải lên các giấy tờ xác minh.

Bước 3 : Thực hiện lần nạp tiền đầu tiên – Nhận Buonus.

Bước 4 : Tải về nền tảng giao dịch quốc tế.

Bước 5 : Đặt lệnh của bạn.

Đăng ký tài khoản của bạn

Truy cập địa chỉ https://multibank.com.vn/redirections/live-accout

Nhập Họ và Tên, email, số điện thoại liên hệ và bấm đăng ký.

Xác minh hồ sơ đăng ký

Trường hợp quý khách đã update giấy tờ xác minh trong lúc đăng ký hệ thống sẽ tự động kích hoạt tài khoản.

Trường hợp quý khách không update giấu tờ xác minh thì sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng liên hệ và yêu cầu cung cấp thông tin và kích hoặt tài khoản cho khách hàng.

Nạp tiền lần đầu

Truy cập địa chỉ https://vn.multibankfx.com/account/account-funding

Chọn phương thức thanh toán thích hợp.

Deposit vào tài khoản MT4 của bạn

Nhận ngay Bonus

Bắt đầu giao dịch đầu tiên

Hướng dẫn đặt lệnh giao dịch