Giá vàng tăng ‘điên loạn’: Người xếp hàng chờ bán, kẻ vác cả bao tải tiền đi mua