Đồng Đô la giảm giá khi thị trường kỳ vọng hơn vào sự phục hồi kinh tế